1

Stretnutie a zber požiadaviek

2

Analýza a návrh riešenia

3

Obchodné rokovanie

4

Vývoj a práca na projektoch

5

Testovanie

6

Spokojný zákazník

O spoločnosti

QPP je mladá dynamická spoločnosť pôsobiaca v oblasti informačných technológií od roku 2008.
Jej kľúčoví ľudia majú mnohoročné skúsenosti a znalosti z profesionálneho pôsobenia v domácom i medzinárodnom prostredí.

Naším poslaním je

Pomáhať organizáciám pri zvyšovaní efektívnosti a kvality dodávky IT služieb zavedením nových a vylepšením existujúcich procesov a systémov.

Efektivita

Cieľavedome využívať nadobudnuté odvetvové znalosti, osvedčené prístupy a postupy, ako aj softvérové riešenia renomovaných výrobcov.

Vízia

Našou víziou je byť modernou a uznávanou spoločnosťou so silným postavením na slovenskom trhu.

Hodnoty

Naše hodnoty vychádzajú z firemnej vízie. Medzi najvýznamnejšie patrí: plnenie záväzkov voči klientom a zamestnancom, zmysel pre detail, tímová spolupráca a nepretržité zlepšovanie sa.

Naše Zručnosti

Test Analysis
85%
Test Management
70%
Test Automation
90%
System integration
65%

Naša minulosť

Vznik spoločnosti. Budovanie tímu.

Realizácia prvých QA a TaaS projektov pre telekomunikačného zákaznika.

Ocenenie spoločnosti titulom HP SW patner roka. Dodavka SW licencií a implementačných prác.

Performance a SLA monitoring SAP CRM pre zákazníka z utility segmentu. Realizácia TaaS projektov pre zákazníkov z telekomunikačného segmentu.

Udržanie sa v roli klúčového partnera HP SW pre oblasť Applications.

Realizácia projektov TaaS a QA u nových zákazníkov, vstup do finančného segmentu, pokračovanie s dodávkami pre existujúcich zákazníkov

Obhajenie partnerstva s HP SW, rozšírenie partneskej spolupráce s Jamo Solution pre oblasť automatizovaného testovania mobilných aplikácií a so spoločnosťou Borland/Micro Focus v oblasti QA a softvérových riešení.

Posilnenie interného teamu, rozšírenie zručností a profesionalizácia

Partnerstvo s HP SW, rozšírenie aktivit v oblasti automatizovaného testovania mobilných aplikácií a v oblasti QA a softvérových riešení. Implementacia HP Service Virtualization v Slovak Telekome

Posilnenie interného teamu, rozšírenie zručností a profesionalizácia

Rozšírenie aktivit v oblasti automatizovaného testovania mobilných aplikácií, budovnie Test Automation Framework-ou s Open Source aj komerčnými technológiami. Projekty virtualizácie API rozhraní pre telco. Záťažove testovanie s HPE LoadRunner a Apache JMeter.

Príprava na realizáciu projektov v oblasti dátových regulácií GDPR

Posilnenie interného teamu, rozšírenie zručností a profesionalizácia

Produkty

easy and modern way to synchronize your Defects.QPP DefectSync is REST API based synchronization engine to synchronize HP QC/ALM Defect management module with other HP QC/ALM, 3rd party or open source bug tracking SW such as BugZilla, JIRA, ...
DEFECT synchronization with following actions – insert, update, close, delete
related ATTACHMENT synchronization
REST API authentication (transparent LDAP or DB authentication)
customized synchronization period (near real-time)

Produkty a služby

Zavádzanie nových alebo zmenu už existujúcich podnikových procesov a IT systémov podporujeme širokou škálou našich služieb.
Dodaním riešení náš záväzok nekončí. Radi nadviažeme službami systémovej integrácie, technickej podpory, údržby a aktualizácie používaných aplikácií.

Management

Zavedenie alebo skvalitnenie manažmentu testovania a budovanie centier kvality pomocou softvérových nástrojov, ako je HP Quality Center / Application Lifecycle Management, Borland Caliber / Silk Central, alebo OpenSource riešení upravených pre špecifické potreby organizácií

Automatizácia

Posúdenie vhodnosti automatizácie funkčných a záťažových testov a ich realizácia pomocou softvérových nástrojov, ako sú HP Unified Functional Testing a HP LoadRunner / Performance Center, Borland Silk Performer / Silk Tester a Open Source

Body leasing/Outsourcing

Naši ľudia so skúsenosťami z testovania softvéru vo väčších organizáciách sú flexibilne integrovaní do organizačných jednotiek zodpovedných za realizáciu manuálnych testov na vopred dohodnuté obdobie. Zabezpečujeme tiež samostatné a nezávislé otestovanie softvéru v rámci jednotlivých projektov alebo pre celú organizáciu.

Referencie


Orange Slovensko

TaaS, Performance Testing, Test management, SW Support, QPP DefectSync, QPP Dashboard

Tatra Banka

CPC Testing, Performance Testing

Slovak Telekom

TaaS, Performance Testing, Mobile Test automation, Service Virtualization

Slovenska Sporitelna

TaaS, Test Automation, QPP DefectSync

SPP

SAP CRM SLA & performance monitoring

MH Invest

Project Management

Martes

Performance testing

Mrva & Stanko

IT outsourcing & support

Partnerstvá

QPP je partnerom popredných SW spoločností, čo potvrdzuje naše schopnosti sprostredkovať prínosy kvalitných riešení z ich portfólia softvéru našim zákazníkom. Sme autorizovaní pre predaj softvérových licencií a súvisiacej podpory. Odborne a rýchlo pomáhame zorientovať sa v produktovej štruktúre a licenčných pravidlách a navrhujeme optimálne pokrytie používaného softvéru licenčnými zmluvami a zmluvami o technickej podpore. Poskytujeme tiež služby odborných konzultácií, implementácie, údržby a aplikačnej podpory.

HPE Software

preferred partner

Jamo Solutions

implementation partner

ISTQB

silver certified partner

Open Source

community partner
-->

Kontakt

QPP a.s.

Kontaktné údaje

QPP a.s.
Svätoplukova 12
821 08 Bratislava


qpp (at) qpp (.) sk
© 2019 QPP a.s.