Quality Assurance Consulting and Testing Services

QPP je etablovaná dynamická spoločnosť pôsobiaca v oblasti informačných technológií od roku 2008.
Jej kľúčoví ľudia majú mnohoročné skúsenosti a znalosti z profesionálneho pôsobenia v domácom i medzinárodnom prostredí.

Poslanie

Pomáhať organizáciám pri zvyšovaní efektívnosti a kvality dodávky IT služieb zavedením nových a vylepšením existujúcich procesov a systémov.

Efektivita

Cieľavedome využívať nadobudnuté odvetvové znalosti, osvedčené prístupy a postupy, ako aj softvérové riešenia renomovaných výrobcov.

Vízia

Našou víziou je byť modernou a uznávanou spoločnosťou so silným postavením na slovenskom trhu.

Hodnoty

Naše hodnoty vychádzajú z firemnej vízie. Medzi najvýznamnejšie patrí: plnenie záväzkov voči klientom a zamestnancom, zmysel pre detail, tímová spolupráca a nepretržité zlepšovanie sa.

IT Experts

Years Of Experience

Satisfied Clients

Naša minulosť

2018

10. výročie založenia spoločnosti QPP.

Založenie QPP pobočky v Českej republike.

Rozšírenie portfólia zákazníkov v oblasti bankovníctva a automobilového priemyslu.

Expanzia mobilného aplikačného automatizovaného testovania.

Strieborný partner ISTQB certifikácie.

2017

Aktivity v oblasti konzultingu pre veľké Quality Assurance projekty.

Projekty virtualizácie API rozhraní pre finančné inštitúcie. Záťažové testovanie s HPE LoadRunner a Apache JMeter.

Pokračovanie v profesionalizácií interného teamu.

Vývojárske projekty v oblasti reportingu a ETL.

2016

Rozšírenie aktivít v oblasti automatizovaného testovania mobilných aplikácií, budovanie Test Automation Framework-ou s Open Source aj komerčnými technológiami. Projekty virtualizácie API rozhraní pre telco. Záťažové testovanie s HPE LoadRunner a Apache JMeter.

Príprava na realizáciu projektov v oblasti dátových regulácií GDPR.

Posilnenie interného teamu, rozšírenie zručností a profesionalizácia.

2015

Partnerstvo s HPE SW, rozšírenie aktivít v oblasti automatizovaného testovania mobilných aplikácií a v oblasti QA a softvérových riešení. Implementácia HP Service Virtualization v Slovak Telekome. Posilnenie interného teamu, rozšírenie zručností a profesionalizácia.

2014

Obhájenie partnerstva s HP SW, rozšírenie partnerskej spolupráce s Jamo Solution pre oblasť automatizovaného testovania mobilných aplikácií a so spoločnosťou Borland/Micro Focus v oblasti QA a softvérových riešení.

Posilnenie interného teamu, rozšírenie zručností a profesionalizácia.

 

2010

Udržanie sa v role kľúčového partnera HP SW pre oblasť Applications.

Realizácia projektov TaaS a QA u nových zákazníkov, vstup do finančného segmentu, pokračovanie s dodávkami pre existujúcich zákazníkov

2008

Vznik spoločnosti. Budovanie tímu.

Realizácia prvých QA a TaaS projektov pre telekomunikačného zákazníka.

Ocenenie spoločnosti titulom HP SW partner roka. Dodávka SW licencií a implementačných prác.

Performance a SLA monitoring SAP CRM pre zákazníka z utility segmentu. Realizácia TaaS projektov pre zákazníkov z telekomunikačného segmentu.