Naši zákazníci majú právo požadovať od nás služby najvyššej kvality. A my im ich chceme dodať.
Jedným z  medzinárodne platných a uznávaných nástrojov, zaväzujúcich k dodržiavaniu najvyšších štandardov sú certifikácie ISO. Z množstva noriem sme si vybrali dve, ktoré aktuálne najlepšie podčiarkujú našu činnosť.

Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015

Zavedenie manažérstva kvality je pre QPP strategické rozhodnutie , ktoré má pomôcť zlepšovať výkonnosť a poskytnúť pevný základ pre udržateľný rozvoj podnetov.

Systém riadenia informačnej bezpečnosti ISO 27001:2013

Systém riadenia informačnej bezpečnosti chráni dôvernosť, integritu a dostupnosť informácií zavedením procesu riadenia rizík a poskytnutím dôvery našim zamestnancom, dodávateľom, zákazníkom a partnerom, že riziká sú dostatočne riadené.