Produkty a služby

Zavádzanie nových alebo zmenu už existujúcich podnikových procesov a IT systémov podporujeme širokou škálou našich služieb.
Dodaním riešení náš záväzok len začína. Radi nadviažeme službami systémovej integrácie, technickej podpory, údržby a aktualizácie používaných aplikácií.

Management

Zavedenie alebo skvalitnenie manažmentu testovania a budovanie centier kvality pomocou softvérových nástrojov, ako je HP Quality Center / Application Lifecycle Management, Borland Caliber / Silk Central, alebo OpenSource riešení upravených pre špecifické potreby organizácií

Automatizácia

Posúdenie vhodnosti automatizácie funkčných a záťažových testov a ich realizácia pomocou softvérových nástrojov, ako sú HP Unified Functional Testing a HP LoadRunner / Performance Center, Borland Silk Performer / Silk Tester a Open Source

Body leasing/Outsourcing

Naši ľudia so skúsenosťami z testovania softvéru vo väčších organizáciách sú flexibilne integrovaní do organizačných jednotiek zodpovedných za realizáciu manuálnych testov na vopred dohodnuté obdobie. Zabezpečujeme tiež samostatné a nezávislé otestovanie softvéru v rámci jednotlivých projektov alebo pre celú organizáciu.

Virtualizácia API

Virtualizácia API pre neprodukčné aplikačné systémy a prostredia. Nahradíme vaše integračné rozhrania virtuálnymi inteligentnými simulátormi s možnosťami definovať vlastné dátové modely s nastavením performance a simulovaním rôznych situácií pre virtuálne služby. Vhodné pre vývoj moderných aplikácií, nahradenie drahých licencovaných produkčných systémov, budovanie tréningových -vzdelávacích prostredí.  #REST #SOAP #JMS #IOT #APIofYOURchoice

 

Testovanie mobilných aplikácií

Otestujeme vašu mobilnú aplikáciu na rôznych zariadeniach a operačných systémoch. Vytvoríme pre vás inteligentný Cloud, kde budú spravované a vykonávané všetky testy. Poskytneme vám prehľadné informácie o samotnom testovaní ako aj o nájdených chybách. Pomôžeme vám s riešením problémov a kvalitou vašej mobilnej aplikácie.

Aplikačný vývoj

Poskytneme vám náš vývojársky team a pomôžeme vám s vaším vývojom. Pracujeme s aktuálnymi modernými technológiami, ale vieme pomôcť aj s technológiami minulosti.